Program za nokte

U ponudi imamo :

  • skidač laka bez acetona
  • uljani skidač laka bez acetona
  • skidač laka sa acetonom
  • fiksator gela